Skab mening i dit team (for lederen)

Når man spørger medarbejdere hvornår de er mest engagerede og motiverede i deres arbejde, så er det hyppigste svar noget i dur med: ”Det er når jeg kan mærke, at jeg gør en forskel”. Det kan være en forskel for kunden eller den interne organisation. Når de kan se effekten af deres arbejde, og at det har en positiv virkning på deres omverden er de altså mest engageret. En vigtig opgave for lederen er derfor at kommunikere hvilken effekt medarbejdernes arbejde og opgaver har for kunden, organisationen eller andre interessenter. At skabe mening for teamet og dets arbejdsopgaver ved at forklare eller på anden måde kommunikere, hvorfor teamets opgaver er vigtige og hvordan de bidrager til organisationens mission er helt afgørende, og er det første skridt i et højt performende team.

Som leder er en vigtig erkendelse at mennesker, og dermed medarbejdere, altid handler for at dække egne behov. De tager ikke på arbejde, for skabe en masse værdi for virksomheden, men fordi de får noget ud af det selv. Opgaven for lederen er her, at konvertere dette til værdi for virksomheden. Jeg skriver at de tager på arbejde for deres egen skyld, og med det mener jeg, at de tager på arbejde for at tjene penge, realisere sig selv og opfylde deres egne mål og behov. Når organisationens ellers teamets mål og mission stemmer overens med medarbejderens, vil der altså være grobund for, at den enkelte medarbejder kan realisere sine egne mål og sin egen mission gennem virksomheden. Det øger engagementet og skaber værdi for virksomheden, men kun hvis medarbejderen kan se sammenhængen og kan se hvordan han/hun bidrager til den overordnede mission.

Medarbejdere der blot tager på arbejde for at tjene penge vil stort set aldrig være engagerede. De kan måske trives fordi arbejdsmiljøet er godt, eller være loyale fordi de er afhængig er lønchecken og bliver behandlet godt, men de vil aldrig være engagerede og yde en ekstra indsats eller være dem der kommer med de innovative ideer. Hvis de derimod tager på arbejde, fordi de gennem arbejdet bidrager til en mission, som også er deres egen, så realiserer de sig selv, arbejdet giver mening, og de er villige til at lægge blod, sved og tårer for virksomheden, fordi det er i deres egen bedste interesse. De tager altså på arbejde fordi de tror på det samme, og har samme overbevisninger som arbejdsgiveren.

Når ledere og organisationer hyrer folk som tror på deres mission, så har de skabt grundlaget for engagement.

Lederen har altså til opgave at udnytte medarbejdernes egne behov, så de skaber værdi for virksomheden samtidig med at medarbejderne realiserer sig selv. Samtidig er ansættelsesprocessen enorm vigtig. Ansættes folk som ikke tror på virksomhedens eller teamets mission, så bliver det enormt svært at udnytte deres kompetencer fornuftigt. Noget af det vigtigste er dog kommunikationen til teamets medlemmer. De skal være helt klar over hvorfor deres arbejde er vigtigt, hvordan det konkret gør en forskel i deres omverden og hvordan det hjælper med at opfylde deres egne behov – også selvom deres personlige mission ikke stemmer 100 % overens med virksomhedens.