Skab mening i organisationen

Når vi har et klart mål og et formål med tilværelsen, så kan vi se meningen med at være til. Det gælder ikke blot i vores privat liv, men ligeledes for organisationer, eller teams inden for disse organisationer. Hvis de ikke ved hvorfor de er sat i verden, hvad deres formål er, eller hvorfor det er vigtigt det de laver, så daler motivationen, engagementet og performance falder, og til sidst dør den pågældende konstellation.

For privatpersonen betyder mening noget at stå op til. Når vores mål stemmer overens med den mening vi tillægger livet og arbejdet, så bliver vi engagerede, vi performer bedre og vores livskvalitet øges. Hvis vores arbejde ikke giver mening, så vil vi enten gå mellemtilfredse rundt, være mentalt fraværende, eller vi vil se os om efter noget andet at lave. Begge scenarier er dyrt for virksomheden, og kan skabe mentale og psykiske udfordringer for os som medarbejdere. Opfatter vi livet som meningsløst, så kan vi ikke bare skifte det ud, og konsekvenserne kan være katastrofale.

På samme måde som individuelle personer har brug for mening, så har teams og organisationer brug for det. Kan et team ikke se meningen med deres arbejde, og hvorfor det eksisterer, så daler engagementet hos gruppens medlemmer, og al udvikling og produktivitet daler indtil teamet opløses.

Det samme gælder for organisationer. Kender ledelsen eller medarbejderne ikke missionen og visionen, og dermed meningen med organisationens eksistens, så er det blot et spørgsmål om tid før organisationens medlemmer mister gejsten. Ligeledes er det meget sværere at sælge sine produkter eller services, når hverken købere eller sælgere faktisk ved hvorfor virksomheden sælger det. Altså hvorfor virksomheden i det hele taget er sat på jorden.

Skab mening – og kom nærmere den engagerende organisation.

Når missionen er klar, og medarbejderne kender og kan sympatisere med den, så skaber det engagement. Når medarbejderne ved hvorfor de løser de opgaver som de gør, og ved hvordan de bidrager til virksomhedens mission, og nå dens mål føler de, at de gør en forskel og det skaber engagement og giver et formål. Det er ikke nok at den øverste ledelse er klar i spyttet omkring missionen, de er også nødt at have en konkret handlingsplan og nogle processer klar, som de mener kan indfri missionen. Ellers kan denne hurtigt komme til at virke som varm luft, og så vil tilliden blive sat på prøve.

Opgaven for den øverste ledelse er altså at sætte retning ved at kommunikere missionen og visionen klart og tydeligt, samtidig med at have en plan klar som viser vejen derhen. Dernæst er det op til mellemlederne og medarbejderne selv at forbinde de daglige opgaver og projekter med virksomhedens formål. En virksomhed som ikke ved hvorfor de er sat på jorden, vil på lang sigt ikke kunne motivere dens medarbejdere, og det vil i sidste ende gå hårdt ud over engagement og performance.

Skab mening – og sælg flere produkter

Et andet formål ved at være bevidst om hvorfor virksomheden eksisterer er, at det sælger flere produkter og services. Som Simon Sinek proklamerer: ”People don’t buy what you do, they buy WHY you do it”.

Som forbrugere træffer vi ofte købsbeslutninger med vores følelser og underbevidsthed. Selvfølgelig skal produktet opfylde visse objektive kriterier før vi overhovedet er interesseret i det, men så snart det gør det, så er det vores følelser der skubber os til at købe – ’mavefornemmelsen er rigtig’. Når virksomheden taler om deres mission og hvorfor de eksisterer (hvilken forandring de vil lave for omverdenen) fremfor deres produkter, så taler de i højere grad til forbrugernes følelser. Som forbrugere har vi nemlig en tildens til at købe fra virksomheder, som tror på det vi tror. Blandt andet derfor vinder miljøvenlige og samfundsansvarlige virksomheder frem overalt. Det er ikke fordi de laver bedre produkter, men når vi køber deres produkter er vi med til at udleve vores egen mission om at være gode ved miljøet. Hvem vil f.eks. ikke hellere købe vindenergi fremfor energi som forurener.

Som virksomhed er det altså en kæmpe fordel at kende og kommunikere sin mission til forbrugerne. Så længe mission kan finde sympati og overensstemmelse med forbrugerne (kan det ikke det, bør man nok gentænke sin mission), så er det et meget stærkt salgsværktøj.