Skab mening som medarbejder og privatperson

For privatpersonen betyder mening noget at stå op til. Det er vores grundlag for at eksistere. Når vores daglige og fremtidige mål stemmer overens med den mening vi tillægger livet og arbejdet, så bliver vi engagerede, vi performer bedre og vores livskvalitet øges. Selvom vores levestandard er højere end nogensinde, så bliver flere og flere mennesker deprimerede, ensomme og fortvivlede. De føler at deres liv er meningsløst, og savner en klar retning. Selvom de når deres mål, så oplever de ikke mening med livet.

Der bør skelnes mellem den overordnede mening vi tillægger vores tilværelse, og så meningen vi tillægger de enkelte opgaver og gøremål. Afhængigt af personlighedstype, så kan det være forskelligt hvor stort vores behov for at kende meningen med de enkelte opgaver og gøremål er. Nogle mennesker har brug for at kende meningen med hver enkelt opgave (hvorfor er denne opgave vigtig), hvor andre i mindre grad behøver denne viden for at udføre en opgave. Derimod har alle brug for at kende deres overordnede mening med tilværelsen og arbejdet. Altså hvorfor er deres rolle og deres opgaver generelt vigtige, og hvordan gør de en forskel for deres omverden (organisationen, familien, verden generelt mv.)

Gennem vores mening er vi i stand til at definere hvorfor vi helt eksistentialistisk er til, og ud fra det kan vi definere mål for os selv. Vores mål og mening er helt forskellige fra person til person, og fra situation til situation. Meningen kan ligeledes ændre sig over tid. Men ligegyldig hvad vi ser som vores mål, er det vigtigt at vi kender dem, for det er bevidstheden om at disse opsatte mål fører os et bestemt sted hen, og gør en forskel, der giver os mening i hverdagen. Japanerne kalder det Ikigai – at finde meningen med tilværelsen. Når Ikigai er fundet, er det nemt at træffe beslutninger, sætte mål og handle på dem, man ved nemlig hvad man arbejder for, hvor man vil hen og hvorfor.

Der behøver ikke blot være en mening med livet. Der kan sagtens være flere. Ofte er der dog højest et par stykker der dominerer ad gangen. Rigtig mange opdager en helt ny mening med livet når de får børn. Nu er der pludselig noget i omverdenen (i dette tilfælde familien), hvor de virkelig kan gøre en forskel og faktisk har ansvaret for at opdragelsen går godt. De fleste mennesker vil gøre alt for deres børn, fordi de ser dem som meningen med livet.

Find meningen.

Så hvordan finder man så meningen med livet, hvis man ikke kender den? Mange påpeger i dag vigtigheden i at finde og følge sin passion, for så er lykken gjort. At vide hvad man er passioneret omkring, er helt sikkert et vigtigt og godt første skridt, men det er sjældent nok. Passionen skal stemme overens med noget som gør en forskel for vores omverden (vores familie, omgangskreds, organisationen hvor vi arbejder, verden generelt eller noget helt femte) og som denne har brug for. Så i stedet for kun at tænke indefra og ud, så er vi nødt til at spørge: Hvad har min omverden brug for af mig?

Dit element og det du gør som giver dig mening med livet, vil ofte være det du er rigtig god til. Du behøver ikke nødvendigvis være god til det lige nu, i dette øjeblik men du har forudsætningerne for at blive god til det.

Samlet set er det vigtigste altså, at vi har et formål, hvor vi kan se at det gør en forskel for vores omverden.  Har vi ikke noget formål der giver mening, så vil vi miste lysten til at handle, og glide ud i en tilværelse af mellemtilfredshed, hvor vi føler os som hamstere i et hjul.

Har du endnu ikke fundet dit formål og ved hvad meningen med dit liv, dit job eller noget helt tredje er, så fortvivl ikke. Ligesom en film hvor pointen først afsløres i de sidste 10 minutter, så kan det være at du allerede har fundet meningen, blot uden at vide det. Du ser det måske først efterfølgende. I så fald stil dig selv lignende spørgsmål: Hvorfor gør jeg det jeg gør i dag? Hvad prøver jeg at opnå? Hvordan gør mine handlinger en forskel?

Læs mere om mening her