Er det overhovedet nødvendigt af finde meningen med livet, karrieren eller med din virksomhed? Ja – det er faktisk helt essentielt, og hovedårsagen til, at vi har mod på at udvikle os og har energi i hverdagen. Det er måske den vigtigste faktor for vores engagementsniveau, og helt nødvendigt for at øge vores performance på lang sigt. Virksomheden kan via kommunikation bruge deres mission (meningen med virksomheden) til at differentiere sig på markedet og til at engagere sine medarbejdere og ledere for at øge deres performance.

Hvad er meningen?

Mening er når vi tror på at det vi gør, kan gøre en forskel. Det vi gør kan være vores arbejdsopgaver eller generelt vores handlinger. Ofte er det ikke nok, at det bare gør en forskel for os selv, men det er nødvendigt, at det gør en forskel for vores omverden, førend det giver mening.
Omverdenen kan bestå af vores familie, omgangskreds, organisationen hvor vi arbejder, verden generelt eller noget helt femte. Det afhænger af situationen. Hvis vi ikke føler og tror på, at det vi gør bidrager positivt til vores omverden, så vil vi ikke kunne se meningen i det. Når vi på arbejdet føler, at vi gør en forskel, og kan se at vores opgaver bidrager til virksomhedens mission og vision, så kan vi se meningen med det. Det er her lederens opgave at få dette kommunikeret til sine medarbejdere. I samme ombæring er det helt essentielt, at virksomheden rent faktisk har en mission, som er til at forstå, kan kommunikeres videre og som matcher medarbejdernes individuelle værdier – i hvert fald til en vis grad. Det er ligeledes vigtigt, at det står klart hvordan denne mission ønskes opnået, ellers kan den let opfattes som varm luft.
Når vi ikke kan se meningen med jobbet eller tilværelsen, er det altså fordi, at vi ikke tror på at vi bidrager med noget. Der er altså ikke en dybere mening med det vi laver, ud over at holde hjulene i gang. Dette gælder for os som enkeltpersoner, men i ligeså høj grad for virksomheder.

Hvad sker der når vi ikke kan se meningen?

Når vi ikke tror på at vores daglige handlinger fører mod et mål, som kan gøre en forskel, så har vi svært ved at se meningen. Vi mangler mål og retning, og har svært ved at fokusere og tage beslutninger. Vi bliver uengageret når vi ikke føler at vores handlinger og arbejde fører til noget værdifuldt. Det gælder både i privat- og arbejdslivet. Mangler vi mening i privatlivet og med vores foretagender, kan vi hurtigt blive deprimerede og opleve et lavt energiniveau. Når vi på arbejdet ikke kan se meningen med det arbejde vi udfører, så bliver vi uengagerede og har ikke lyst til at bidrage med mere end det minimale for at indløse vores surttjente løn. Dette uengagement føres også over til privatlivet.
Mange mennesker går rundt og føler sig sådan lidt mellemtilfredse i hverdagen. En af de største årsager til dette, er den manglende mening – et større mål man prøver at opnå, og som kan gøre en forskel. Humør kan svinge fra den ene dag til det anden. Vi oplever alle op og nedture, men når vi har et pejlemærke og en mening, så kan vi se hvordan disse op- og nedture bidrager til det store hele, og det giver os energi og en følelse af selvrealisering.
Når virksomheden ikke har en klar mission, og altså en klar mening med hvorfor den eksisterer (som ikke bare er profit), så vil det være rigtigt svært at differentiere sig på markedet, tiltrække kvalificeret arbejdskræft og holde engagementsniveauet højt blandt medarbejderne. Som Simon Sinek så fint siger, ”folk køber ikke hvad du laver, men hvorfor du laver det”
Men hvad giver det os at have mening, og hvordan finder vi den overhovedet? Her er vi nødt til at differentiere mellem at finde meningen som medarbejder og privatperson, som et team eller som organisation.