Hvad får man ud af at fokusere mere på engagement?

Ofte kræver det mange ressourcer når man vil udrulle et større engagementsprogram i en virksomhed. Det tager både tid og koster penge. Først tager man temperaturen i virksomheden, så finder man ud af hvor det giver mest mening af sætte initiativer i gang, hvorefter der kan laves konkrete handlingsplaner som skal effektueres. Det er mange mennesker der skal involveres, og ofte må man også hente eksperthjælp udefra, hvilket heller ikke er gratis.

Det er også ressourcekrævende for den enkelte medarbejder, som skal lave en personlig investering hvis han vil øge sit engagement. Der skal arbejdes med selvudvikling, og måske gøres op med den nuværende måde at arbejde og samarbejde på. Det kan tage tid og være mentalt krævende.

Om man repræsenterer en organisation eller sig selv, og ønsker højere grad af medarbejder- eller personligt engagement, så er forretningsplanen nødt til at være solid. ROI (Return Of Investment) skal være positiv. Det betyder at vores udbytte skal være større end vores investering. Som virksomhed er det altså nødvendigt at vi på bundlinjen kan se en forbedring som en konsekvens af de engagementsinitiativer som er blevet igangsat. På samme vis vil vi som personer også kunne mærke at den tid vi bruger på at øge vores engagement rent faktisk forbedrer vores livskvalitet, karriere, humør eller noget helt fjerde.

Virksomhedens synspunkt

Forskning viser igen og igen, at der er en klar sammenhæng mellem engagement og positive udbytter. Når medarbejdere er mere engagerede kommer de med flere værdier der kan omdannes til indkomstkilder. De tager ansvar og agerer mere engageret overfor kunderne, hvilket skaber øget kundetilfredshed og -loyalitet. Tilfredse og loyale kunder køber mere og anbefaler virksomheden til andre. Dette giver et betydeligt løft af bundlinjen. Engagerede medarbejdere anbefaler også virksomheden til andre, hvilket skaber ”employer branding” og gør det nemmere at tiltrække de rigtige medarbejdere. Det er ligeledes fundet en klar sammenhæng mellem medarbejdernes engagementsniveau og graden hvorpå medarbejderne agerer i henhold til organisationens bedste.

Personligt synspunkt

Vores engagement på arbejdet smitter af på resten af vores liv. Engagement er vigtigt alle steder i tilværelsen, men når vi bruger 35 % af vores vågne timer på at arbejde, er det rigtigt vigtigt at vi arbejder med noget, hvor vi føler os engageret.

Når vi er engageret på arbejdet, får vi mere energi både udenfor og indenfor arbejdspladsen. Vi føler, at vi har et formål, hvilket er med til at give os mening. Vi er i bedre humør og er mere behagelige at være sammen med, hvilket smitter af på omgivelserne. Vi har svære ved at blive stressede, og er sjældnere syge. Vi er mere produktive og innovative, hvilket kan smitte af på både karriere og lønniveau. Helt generelt øger vi vores livskvalitet ved at være engagerede på arbejdet.