Udover at virksomheden og din leder kan stille ressourcer til rådighed, der kan være med til at øge dit engagement og din performance, har vi som medarbejdere selv nogle ressourcer vi kan trække på og forbedre. Disse ressourcer kaldes personlige ressourcer.

Personlige ressourcer dækker over vores mentale og fysiske kompetencer og tilstande. Det kan være en positiv attitude, robusthed, positivitet, tro på egne evner, gode vaner, god fysik og andre positive personlige egenskaber. Der er altså hovedsageligt tale om vores mentale tilstand, men vores fysiske tilstand er også vigtig. Det handler om hvor meget energi vi tager med os på arbejdspladsen. Er vores mentale og fysiske tilstand på et relativt lavt niveau, så har vi mindre energi, som vi kan bidrage med på arbejdet, og det går ud over vores engagement og performance.

Er vi ikke mentalt klar på arbejdet, måske fordi vores tanker er et andet sted, eller fordi vi står overfor situationer vi ikke ved hvordan vi takler, så falder vores engagement og vi har større tilbøjelighed til at blive stresset.

Hvis vores fysiske tilstand er dårlig, har vi mindre energi vi kan bringe med på arbejdet. Vi bliver hurtigere trætte, og mangler overskud. Det sætter en begrænsning på vores engagementsniveau. Her taler jeg om en helt basal fysisk form og kropsligt velvære.

”Undersøgelser viser at de højest performende personer blandt andre ting, har det til fælles, at de motionerer minimum 3 gange om ugen.”

Møder vi mange mentale og/eller fysiske krav i vores job, så er vores personlige ressourcer enormt vigtige, da vi uden de rette ressourcer har større chance for at blive stressede eller udbrændte.

Både virksomheden og medarbejderne bærer ansvaret

Udover de personlige ressourcer, hvor vi som medarbejdere har det fulde ansvar, er der ligeledes en del jobressourcer, hvor virksomheden, lederne og medarbejderne deler ansvaret for at engagere og motivere. Det er i ligeså høj grad os, som medarbejdere der er nødt til at tage godt imod og udnytte de rammer som virksomheden og lederen opstiller.

Det er rammer, som vi ikke har 100 % kontrol over, men hvor vi i samarbejde med virksomheden formår at opstille og udnytte de rigtige ressourcer. Det eksempelvis være en god work-life balance. Flere undersøgelser peger nemlig på, at stress og udbrændthed i højere grad skyldes elementer udenfor arbejdet, fremfor for store krav på arbejdspladsen (ofte kan det selvfølgelig også være en kombination). Har vi styr på vores privatliv, er det nemmere at opretholde denne. Har vi derimod mange uafklarede problemer udenfor arbejdspladsen, dræner de vores energi, og det kan mærkes på vores arbejdsengagement. Samtidig kan virksomheden bidrage med fleksibilitet ift. at få arbejde og privatliv til at hænge sammen – det er rammen som virksomheden/lederen opstiller. Det er vores opgave som medarbejder at udnytte disse ressourcer til eget og virksomhedens bedste.

Et godt job/virksomheds-match er også en vigtig ressource hvor ansvaret er delt. Det er nemlig ikke kun virksomhedens opgave at matche jobbet til den enkelte, det er ligeså meget medarbejderens ansvar. Virksomheden og den nærmeste leder er ikke tankelæsere, så vi er som medarbejdere nødt til at hjælpe dem med at matche jobbet til vores behov, interesser og kompetencer. Det er ligeledes vigtigt at det vi arbejder med giver mening for os. Det kan kun lade sig gøre hvis vi tager ansvar og vælger det rigtige job, eller løbende er med til at designe det. Hvis vi blot tager imod den jobbeskrivelse der nu engang foreligger, selvom vi ikke synes den passer skide godt til os, så vil vi aldrig blive fuldt engagerede – og det er vores eget ansvar.

Som medarbejdere kan vi også påvirke vores kollegaer og ledere. Samarbejde, tillid og støtte sker ikke kun oppe fra og ned, men i ligeså høj grad nedefra og op og til siden.

Så hvad kan vi som medarbejdere gøre for at øge engagementet?

Vi kan hver især arbejde med vores mentale og fysiske ressourcer. Vores personlige ressourcer er helt vores eget domæne, men virksomheden kan stille ressourcer til rådighed, som kan støtte os i udviklingen. Coaching kan eksempelvis være en hjælp på vejen.

Vi kan ligeledes påvirke de jobressourcer, som ledereden eller virksomheden stiller til rådighed. Det er altså et delt ansvar at engagere medarbejderne. Hvis en af parterne ikke påtager sig dette ansvar er afdelingen eller virksomheden dømt til at agere i en verden hvor medarbejderne bliver stressede, hvis kravene er for høje, eller i bedste fald uengagerede hvis kravene er lave til moderate.

Alt i alt har vi stor indflydelse på mange af de elementer som bidrager til vores jobengagement, og 100 % kontrol over vores personlige ressourcer. Nogle af de vigtigste ressourcer vi kan arbejde med som medarbejdere, for at øge vores engagement og håndtere de krav der stilles i hverdagen er:

  • Skabe mening
  • Work-life balance
  • Jobmatch
  • Tro på egne evner
  • Robusthed
  • Positivitet
  • Mentale tilstand
  • Vores fysisk