Engagement i jobbet kalder vi som regel for jobengagement eller medarbejderengagement. I forhold til eksempelvis medarbejdertilfredshed forklarer engagmentsbegrebet meget mere af vores adfærd og velbefindende. Det gælder specielt når vi taler om livskvalitet og performance. Man kan sagtens være tilfreds uden at leverer resultater for virksomheden. Ligeledes er der mange der går rundt og føler sig tilfredse, men de mangler stadig det sidste for at føle at de udnytter deres potetiale og lever det liv de i virkeligheden gerne vil. Når man tilgengæld først er engageret, så vil man automatisk bidrage med mere til virksomheden i form af højere produktivitet og mere innovation. Samtidig går man op i sit arbejde hvilket øger livskvaliteten generelt.

Medarbejderengagement betegnes som en positiv og berigende tilstand, hvor man:

  • Identificerer sig med formålet med opgaven/organisationen og derfor synes den er meningsfyldt
  • Føler sige energisk og stimuleret
  • Er mentalt fordybet og koncentreret om den enkelte opgave – nærmest i en flow-tilstand

Når disse 3 elementer er tilstede kan man karakteriseres som engageret over længere tid. På kort sigt vil man dog kunne være engageret selvom kun 1 eller 2 af disse er tilstede.

De 3 tilstande kan benævnes som DEDIKATION, ENERGI og FORDYBELSE. De er forskellige, men er alligevel alle et udtryk for engagement. Indenfor statistikken vil man sige, at de har høj korrelation. Det vil sige, at når vi eksempelvis har et højt dedikationsniveau, så har vi med stor sandsynlighed også et højt energi- og fordybelsesniveau.

DEDIKATION

Dedikation refererer til en tilstand hvor man identificerer sig med formålet for organisationen og den enkelte opgave. Simon Sinek taler om vores ”HVORFOR”. Altså hvorfor gør vi som vi gør, eller hvorfor er vores formål netop dette. Med andre ord: Hvad er organisationens vision og mission, og hvad er vores egen? Vi har et højt dedikationsniveau når vores eget ”HVORFOR” stemmer overens med organisationens. Når grunden til at organisationen eksisterer er samme grund til, at vi har søgt netop dette job.

Når vi er dedikerede føler vi en mening og et formål med det vi laver. Vi er inspirerede og stolte, og vi vil anbefale arbejdspladsen til andre. Samtidig føler vi os udfordret i det daglige arbejde.

Når vores dedikationsniveau er lavt kan vi ikke identificere os selv med organisationens mission. Vi føler, at det vi laver er meningsløst og vi spilder vores tid. Vi bliver nemmere frustrerede, og har større tendens til at modarbejde den øverste ledelse, samtidig tolererer vi i mindre grad vores kollegaer og bidrager sjældent til innovative tiltag.

ENERGI

Energi referer til en tilstand hvor vi, når vi arbejder, enten har meget eller lidt overskud til at udføre vores opgaver og inspirere andre. Energiniveauet handler både om vores fysiske og psykiske tilstand.

En god fysisk tilstand bidrager til, at vi ikke kører trætte midt på dagen, får ondt i ryggen eller ofte må melde os syge. Den fysiske tilstand er et resultat af den måde vi behandler vores kroppe, hvor meget søvn vi får, hvor ofte vi dyrker motion, hvad vi spiser, vores arbejdsstilling osv. 

Vores psykiske tilstand afgøres af det pres vi er under, med andre ord vores mentale robusthed. Ved højt mentalt energiniveau, har vi ofte positive tanker og meget selvtillid, og derved en stor tro på egne evner.

Når vi har et højt energiniveau er vi udholdende, har gåpåmod, og føler os robuste når vi står overfor udfordringer. Vi er fokuserede og lægger vores kræfter i arbejdet og de enkelte opgaver. Det kan vi gøre fordi der ikke er andre steder i vores liv, eller på arbejdet, der dræner os for energi. mennesker der har et højt energiniveau glæder sig til at komme på arbejde om morgenen – også selvom det er mandag.

Et lavt energiniveau kan kategoriseres som udbrændthed. Når vi ikke har energi, er vi mindre tilbøjelige til at komme med nye ideer, vi er mindre produktive og vi har større tildens til at melde os syge. Vi har desuden svært ved at komme op om morgenen, og kan næsten ikke vente til det bliver fredag og weekenden står for døren. Vi bliver mere fokuseret på os selv og vores egne problemer, fremfor at tænke på andres behov.

FORDYBELSE

Fordybelse er en tilstand hvor vi er fuldt ud koncentreret omkring vores opgaver. Vi er nærmest i en flow-tilstand, hvor tiden flyver afsted, vi er fordybet i vores arbejde, vi er glade og glemmer alt andet omkring os. Vores produktivitet øges og vi er mere innovative.

Mihaly Csikszentmihalyi beskriver flow som en mental tilstand i hvilken personen er fuldstændig opslugt i det vedkommende beskæftiger sig med. Det er karakteriseret som en fornemmelse af et energifyldt fokus, fuld involvering og succes med den igangværende aktivitet.”
Du kender måske udtrykket “in the zone” fra sportens verden – det er denne flow-tilstand der refereres til. Flere topudøvere måler rent faktisk deres livskvalitet efter hvor ofte de er i flow.

I modsætning til FLOW-begrebet, som er en tilstand vi kan tilgå i en begrænset periode, så skal fordybelse i engagementssammenhæng ses som en tilstand der varer længere og er mere generel. Den gør os mere tilbøjelige til at kunne tilgå en egentlig flow-tilstand. Desto oftere vi er i flow desto større sandsynlighed er der for, at vi også har et højt fordybelsesniveau.

Når vi ikke oplever fordybelse i vores arbejde, begynder vi at kede os og dagene føles meget lange. Vi bliver oftere distraheret og bidrager sjældent med innovative ideer, fordi vores arbejde bliver overfladisk.