Engagement er en tilstand. Når vi har til hensigt at øge vores eget eller andres engagement, er det nødvendigt at vide hvilke håndtag vi kan trække i, for at opnå en effektiv tilstandsændring. Overordnet er der to typer af drivers der har indflydelse på vores engagement på arbejdet. Den ene type udgøres af de krav, som stilles til os i løbet af en arbejdsdag og gennem karrieren. Disse krav har som udgangspunkt en negativ effekt på vores engagementsniveau. Den anden type består af de ressourcer vi har til rådighed, både de ressourcer vi selv besidder, men også de ressourcer som virksomheden og den nærmeste leder stiller til rådighed. De krav og ressourcer der fører til mere eller mindre engagement hos den enkelte medarbejder, er dog ikke en konstant størrelse. Med det mener jeg, at to personer kan opfatte de samme krav og ressourcer forskelligt. Det vigtige, set fra virksomhedens synspunkt, er altså opfattelsen af de krav der stilles og de ressourcer der gives. Eksempelvis kan nogle af de ressourcer der tilbydes betyde meget lidt for nogle mennesker, mens de betyder en stor del for andre. Det afhænger af den enkeltes situation og persontype.

Det er dog typisk de samme drivere der er vigtige for medarbejdere og deres ledere, men deres effekt på engagement kan variere fra person til person. Ved at kende de krav og ressourcer der påvirker medarbejdernes, og vores eget engagement, er det muligt at tage initiativer der forbedrer dem.

Krav

Krav er betegnelsen for de fysiske, psykiske og mentale krav vi mødes af på arbejdspladsen. Det kan være arbejdsmængden, tidspres, dårlige arbejdsforhold, rollekonflikt, skiftende arbejdstider, eller situationer hvor vi bliver følelsesmæssigt eller mentalt udfordret. For mange krav eller for stor tyngde af krav, uden de rette ressourcer kan resultere i udbrændte og uengagerede medarbejdere.

Ressourcer

Ressourcer er en betegnelse for de positive aktiver som er tilstede på arbejdspladsen, som har evnen til at engagere os. Jobressourcer kan være social støtte fra ledere eller andre medarbejdere, tillid, sikkerhed, autonomi, en mening med arbejdet, vekslende arbejdsopgaver eller mulighed for personlig læring og udvikling. Det kan ligeledes være personlige ressourcer som en positiv attitude, tro på egne evner, gode vaner, god fysik eller andre positive personlige egenskaber.

Ressourcerne hjælper os til at takle de mange krav der bliver stillet til os. Desto flere ressourcer der er tilstede, desto større er chancen for at vi er engagerede, og desto flere krav kan vi håndtere. Desto flere krav vi kan håndtere, samtidig med at vi er engagerede, desto højere performance kan vi levere.

Vores personlige ressourcer og vores liv udenfor arbejdspladsen spiller en vigtig rolle. Har vi eksempelvis en dårlig fysik, så kører vi trætte i løbet af dagen og vores engagementsniveau og performance falder. Hvis vi ligeledes har problemer i privatlivet, har det også en negativ effekt på vores engagementsniveau. Vi bruger nemlig vores energi på de private problemer, og har derfor ikke overskud til at lægge den nødvendige energi i arbejdet.