Hvorfor arebjder vi?

Hvorfor arbejder vi, og hvilken betydning har det for vores engagement?

Der kan være mange grunde til at man tager på arbejde. Man arbejder enten for at realisere sig selv, opfylde sin egen mission og dække egne behov gennem jobbet, eller også arbejder man for at tjene penge så man kan realisere sig selv og sin mission, samt dække sine behov uden for arbejdstiden. En tredje mulighed, og måske oftest set er, at vi befinder os et sted midt i mellem. Vi ønsker måske at realisere os gennem arbejdet, men har brug for pengene til at dække vores behov uden for arbejdspladsen. Man kan helt overordnet dele mennesker op i to typer; Mandagsmennesker og Fredagsmennesker.

Mandagsmennesker

Mandagsmennesker arbejder for at opnå noget positivt. Når vi arbejder for at realisere vores personlige mission via jobbet, så har vi større tildens til at møde engageret op på arbejde. Vi tage på arbejde for at tilfredsstille vores egne behov og realisere os selv. Det gør vi ved at udføre opgaver for arbejdsgiveren, som giver mening, udvikler os og er i overensstemmelse med vores egen mission. Når vi vågner mandag morgen ser vi frem til at komme på arbejde, gøre en forskel for vores omverden og os selv.

Fredagsmennesker

Fredagsmennekser arbejder udelukkende for at opfylde egne behov, eller også arbejder de for at undgå nogle af dem negative elementer der vil ramme dem, hvis de ikke arbejdede. Fredagsmennesker kan altså deles op i to typer.

Type 1 arbejder for at tjene penge eller opnå statussymboler, som ikke har noget med vores mission eller vores fundamentale menneskelige behov at gøre, så vil vi ofte være demotiverede. De møder hovedsageligt op for at tjene penge, så de kan holde en fed weekend, købe en lidt større bil eller tage på en lidt dyrere ferie.

Type 2. Fredagsmennekser arbejder for at undgå de negative elemtenter der kan ramme dem hvis de ikke arbejder. F.eks. manglende status, ingen penge til andre behov eller noget helt tredje.

Til fælles for de to typer er, at de ser frem mod weekenden, og har svært ved at stå op – specielt mandag morgen.

Fra fredags- til mandagsmennesker

Den ene type menneske er som sådan ikke bedre end den anden, det afhænger helt af vores situation og personlige behov. Men da arbejde fylder så stor en del af vores liv mener jeg, at vi skal gøre hvad vi kan for at blive mandagsmennesker. Hvis vi er uengagerede og ugidelige på arbejdet, er det voldsomt meget tid vi mister. Vi kommer til at føle, at vi spilder vores tid – og det kan lede til både stress og depression, fordi vi ikke kan se meningen med det vi laver.

Men hvordan går vi så fra at være fredagsmennesker (eller måske blot onsdagsmennesker) til at være mandagsmennesker der glæder sig ligeså meget til mandag morgen som til weekenden? Det lyder måske usandsynligt, specielt hvis du er inkarneret fredagsmenneske.

Der er kun 3 trin i processen, men fortvivl ej hvis det ikke er noget du lige fikser natten over. Det er 3 trin som kan være svære og tidskrævende

Trin 1 – Kend din mission
Trin 2 – Find et arbejde hvor du har mulighed for at opfylde din mission, og hvor du kan bruge dine evner.
Trin 3 – Overkom dine forhindringer og tag handling.

Før vi kender vores mission kan vi ikke se meningen med vores arbejdsopgaver. Når vi ikke kan se meningen har vi meget svært ved at være engagerede. Nogle gange kan vi adoptere virksomhedens mission, og hvis vi er enige og kan relatere til denne kan vi pludselig se meningen med vores arbejdsopgaver.

Når vi har fundet vores egen mission eller adopteret virksomhedens, så skal vi også finde et arbejde, eller en stilling i det nuværende job, som stemmer overens med vores mission. Kan vi ikke det, vil vi ikke føle at vi realiserer os selv, og udvikler os i den retning vi gerne vil. For det meste finder man ikke dette job med det samme, men kan man blot se hvordan det kan være med til at bygge bro hen til det rigtige job, kan man sagtens finde meningen i det.

Når man har fundet jobbet, eller kan se muligheden for, at det i fremtiden kan blive jobbet, hvor man kan indfri sin mission og sine mål, så handler det om at tage handling på det. Som mennesker har vi en tendens til at undlade at tage handling og bevare status que. Dette gælder specielt når det handler om jobskifte, eller at bede chefen om at revurdere opgaveporteføljen. Oplever vi problemer med at tage det næste skridt – et skridt vi ved er det rigtige – så må vi holde fokus på missionen og vores formål, og stramme balderne sammen!

De 3 trin kan uddybes mere, men det ligger ikke inden for denne blogpost at gøre dette.

Læs mere om mening her