Tilfredsstillelse vs. Målrealisering

Tilfredshed vs. målrealisering

Føler du dig heller ikke altid glad og tilfreds, selvom du når alle dine mål? Er du nogle gange i tvivl om det i virkeligheden er de rigtige mål du sætter for dig selv?
Hvis du vil blive bedre til at sætte mål, som samtidig giver dig energi og tilfredsstillelse når du opnår dem, så læs med her. Dette indlæg handler altså ikke om hvordan vi opnår vores mål, men derimod hvordan vi sætter de rigtige mål.

Til gengæld handler det om, hvorvidt vi opfylder vores behov og værdier, når vi realiserer vores mål. For gør vi ikke det i tilstrækkelig grad (eller slet ikke), så vil vi hverken blive tilfredse eller glade, realiserer vores mål, og hvorfor så i det hele taget sætte mål?

Behov og værdier:

Vi har alle sammen skabt nogle behov vi prøver at opfylde. Der er 6 menneskelige behov, som ligger ud over de fysiske behov; mad, søvn og husly. Vi har hver især 2-3 af behovene er vigtigere for os end de andre. Dog prøver vi mere eller mindre at opfylde alle behovene. Kan du identificere dine?

De 6 menneskelige består af:

  1. Sikkerhed (at være sikker på at kunne opnå glæde og undgå smerte)
  2. Varietet (behovet for at der sker noget nyt og afvekslende)
  3. Signifikant (at føle sig unik, vigtig eller speciel)
  4. Tilknytning/kærlighed (at man hører til et sted og har noget til fælles med andre)
  5. Vækst (at man udvikler sig)
  6. Bidrage (at man hjælper og støtter andre)

Samtidig har vi nogle værdier, som kan bestå af nogle af de 6 behov, men ikke er begrænset hertil. Du kan spørge dig selv: Hvad er det vigtigste i mit liv? Eller hvad er vigtigst for mig at undgå? På den måde kan du finde de værdier der er vigtigst for dig.

Du kan læse mere om de 6 menneskelige behov her: De 6 menneskelige behov

Du kan læse mere om værdier her: Kend dine værdier

2 grunde til at målrealisering ikke giver den forventende tilfredsstillelse

1. Målene opfylder ikke vores behov og værdier

Vi sætter mål, og handler som vi gør, fordi vi prøver at opfylde vores behov og værdier. Opfylder vi dem ikke, så bliver vi ikke rigtig tilfredsstillet og det vil føles antiklimatisk ved målopfyldelse.

Eksempelvis er et mine vigtigste behov udvikling. Når jeg sætter mål, så prøver jeg at opfylde dette behov. Hver gang jeg lærer noget nyt, tager en uddannelse eller et kursus, eller finder ud af hvordan et program virker, så opfylder jeg mit behov om udvikling. Det giver mig en god følelse, og jeg bliver tilfreds – også på lang sigt. Derfor sætter jeg mål, som netop går ud på at lære noget nyt.

Vi mennesker har mange overflademål. Det kan være målet om at få en ny bil, et nyt hus, en vis indkomst, at løbe en vis distance osv. De mål sætter vi, fordi vi tror, at de kan opfylde vores behov eller værdier. Når det er tilfældet, så er alting godt. Men når vores behov og værdier ikke imødekommes ved at realisere disse mål, så står vi tilbage med en antiklimatisk følelse og bliver ikke tilfredsstillet. Det er altså super vigtigt, at vi ved, hvorfor vi sætter de mål vi gør, og være bevidst om de kan opfylde vores mål eller ej.

Når du sætter personlige mål så spørg altid dig selv: ”Hvad vil det give mig, at opnå dette mål”? Hvis det ikke opfylder dine vigtigste behov eller værdier, så bør du nok genoverveje om målet er det rigtige for dig. På grund af dette, er det altså virkelig en god ide at kende sine behov og værdier, for ellers ved vi faktisk ikke hvad der giver os glæde og tilfredsstillelse. Det gælder også i andre sammenhænge, hvor vi ikke nødvendigvis har sat mål.

2. Vi er ikke bevidste om vores regler

Som sagt er der to grunde til, at vores behov og værdier ikke bliver opfyldt. Enten er det fordi, at vores mål og handlinger ikke stemmer overens med dem (se ovenfor). Eller også er det fordi, at vi simpelthen har gjort det for svært for os selv at opfylde dem, fordi vi ikke kender vores egne ”regler”. En regel er en kausal sammenhæng mellem to hændelser. På samme måde har vi regler for, hvad der skal til for at vi opnår vore behov og værdier. ”For at jeg kan føle _____ så må _____ ske” kan være formen på en sådan regel.

Som eksempel, er en af mine vigtigste værdier sundhed. En af mine regler for sundhed lyder derfor: ”For at jeg føler mig sund, så skal jeg løbe minimum 3 gange om ugen”. Se også her hvordan mit overflademål, om at løbe 3 gange om ugen, opfylder min vigtige værdi, sundhed. Denne regel er relativt simpel at opfylde, i hvert fald når man lige er kommet i gang med at løbe. Men var reglen at jeg skulle løbe 7 gange om ugen, så var det lige pludseligt meget svært at opfylde.

Ligegyldigt hvor svære dine regler er at opfylde, så er det essentielt at vi kender dem. Lad os antage at mit mål var at løbe 1 gang om ugen, fordi jeg tænkte, at jeg så ville føle mig sund. Med det mål ville jeg aldrig føle mig sund, fordi jeg ikke var klar over mine interne regler. Regler der ofte befinder sig i underbevidstheden, og mit tilfælde var 3 gange om ugen. For at vi kan leve op til vores regler, og finde tilfredshed i at realisere vores mål, er vi altså nødt til at kende reglerne.

Hvis du vil lære dine egne regler at kende, så find først dine vigtigste værdier og behov. Find herefter ud af, hvad der rent faktisk skal til, for at du føler at du har opnået dem.

Sådan sætter du mål der giver dig glæde og tilfredsstillelse når du opnår dem

Vi er altså nødt til at kende to ting om os selv, før vi kan være sikre på, at vores mål giver os den forventede glæde og tilfredsstillelse.

  1. Lær dine vigtigste værdier og behov at kende, så du ved hvad der giver dig tilfredsstillelse.
  2. Lær dine regler, for at opnå dine værdier og behov, at kende.

Når du fremover sætter personlige mål, så vær sikker på, at de opfylder dine værdier og behov. Vær ligeledes opmærksom på, at du ved hvad du som minimum skal gøre for, at dine regler bliver opfyldt.

To spørgsmål som du kan stille dig selv:

  • Hvad ville det give mig (behov eller værdi) at nå dette mål? (behov eller værdi)
  • Hvad er min regel for at føle dette behov eller denne værdi?

Gør dine regler nemmere at opfylde

For at gøre det lidt nemmere for dig at opfylde mål, som giver dig dine vigtigste behov og værdier, er at ændre dine regler, hvis de er for svære at opfylde. Når vi gør det for svært for os selv, skyldes det vores regler.

Se på mit eksempel fra tidligere: ”For at jeg føler mig sund, så skal jeg løbe minimum 3 gange om ugen”

Hvis dette er min eneste regel for at føle mig sund, er den relativ nem er efterkomme – jeg skal bare løbe 3 gange om ugen. Jeg har ikke engang specificeret, hvor langt jeg skal løbe. Når jeg gør dette, opfylder jeg mit mål, jeg føler mig sund og derfor bliver jeg glad og tilfreds. Men hvad nu hvis jeg ikke kun havde 1 regel, men i stedet mange flere? Hvad nu hvis jeg både skulle løbe 3 gange om ugen, styrketræne 3 gange om ugen og derudover overhovedet ikke måtte spise sukker for, at jeg følte mig sund. Så ville det straks blive meget sværere at leve op til.

Hvis vi er bevidste om, at vi har alle disse regler, så kan vi potentielt stadig opnå vores mål og blive glade og tilfredse. Men desto flere regler vi har for vores behov og værdier, desto sværere er de at opfylde. Hvis vi ikke opfyldte alle vores regler for en given værdi, ville vi måske føle det som en fiasko, og vores stræben efter målet vil faktisk have en negativ effekt. Når du arbejder med dine regler, så prøv at gøre dem relativt nemme at opfylde.
I stedet for at have regler der hedder: Jeg skal træne 3 gange om ugen og løbe 3 gange om ugen og ikke spise sukker. Så lav dem om til: Jeg skal træne 3 gange om ugen eller løbe 3 gange om ugen eller ikke spise sukker.

Jeg sætter altså ”eller” i stedet for ”og”. Dermed skal jeg kun opfylde en af mine 3 regler for at føle mig sund, fremfor alle 3 på en gang. Som sagt er først skridt at kende sine regler, og de kan tit være begravet i underbevidstheden.