EN-Coaching, Aarhus, Fremtid, fortid, nutid, præstation

Lever du i fortiden, fremtiden eller nuet?

De seneste år er mindfulness, og et skærpet fokus på at leve i nuet, blevet utrolig populært. I et samfund hvor alting til tider går meget hurtigt, er der faktisk en meget god grund til dette. Mindfulness kan nemlig bruges til at stresse af, få styr på tankemylderet og give vores hjerne en puster fra hverdagens strabadser. Mindfulness har derigennem en indflydelse på vores følelser og mentale tilstand. Vi slapper mere af, når vi har styr på vores tanker, og finder derfor større ro og nydelse i øjeblikket.

Men skal vi så bare gå rundt og være tilstede i nuet hele tiden, være ligeglade med hvad der er sket i fortiden, og hvad der kommer til at ske i fremtiden?

Fremtiden

I dagens Danmark, hvor alt går rigtigt hurtigt, har vi en tendens til at bruge rigtig meget tid i fremtiden. Vi tænker hele tiden på at nå vores næste mål, og inden det er nået, er vi allerede i gang med at planlægge det næste. Det gør vi, fordi vi er præstationsmennesker. Det er der som sådan ikke noget galt i. Jeg er faktisk stor tilhænger af at sætte mål, og forfølge dem, fordi de giver os en mening og skaber fokus. Men lever vi kun i fremtiden, så ender vi med at bliver stressede, og vi føler et konstant pres for at præsterer. Og hvad nu hvis vi en dag ikke nåede vores mål?

Det er derfor en rigtig dårlig ide udelukkende at leve i fremtiden, og her kan værktøjer som mindfulness, meditation eller noget helt tredje, være gode til at give os selv en smule ro. For lever vi kun i fremtiden, så glemmer vi nemlig ofte at nyde livet, og nyde følelsen af at have opnået vores mål.
Den berømte amerikanske coach, Tony Robbins, er de seneste år begyndt at beskæftige sig meget med konceptet ”achievement vs. Fullfilment”, eller frit oversat til dansk “præstation vs. tilfredsstillelse”. Her er hovedpointen, at rigtig mange af os hovedsageligt befinder os i fremtiden, hvor vi defineres af vores præstationer. Vores fokus ligger på den næste forfremmelse, at løbe det næste maraton, at gøre det bedre i morgen end vi gjorde i dag osv. Mange af os når en masse mål og præsterer virkelig godt, men vi glemmer at være tilstede og nyde livet. Målopfyldelse giver altså ikke tilfredshed i sig selv. Vi er nødt til at stoppe op, være til stede i nuet og nyde det vi har opnået, for at blive virkelig tilfredse.

Fortiden

Fortiden kan være både god og dårlig at befinde sig i. Alle vores erfaringer ligger i fortiden, så hvis vi ikke tænker tilbage, går rigtig meget god erfaring til grunde. Ligeledes ligger der gode minder, som vi kan finde tilbage til, når vi eksempelvis ønsker at ændre vores tilstand og følelser. I fortiden ligger også vores overbevisninger, som både kan være støttende og hæmmende. Har vi eksempelvis fået afslag på en god ide for 5 år siden, kan det være at vi er overbevist om, at vi vil få afslag i fremtiden også. Dette er en hæmmende overbevisning. Modsat kan man forestille sig en støttende overbevisning. Det gælder for os om at tage de støttende overbevisninger med videre i livet, og lade de hæmmende forblive i fortiden, men lære af dem.

Nutiden

Jeg har allerede nævnt de gode egenskaber ved at befinde sig i nutiden. Det er her vi værdsætter livet, målopfyldelsen og bliver tilfredse. Det er også kun her vi kan nå et såkaldt flow-stadie (for mere information om flow anbefaler jeg Mihaly Csikszentmihalyis bog ”Flow”). Kort beskrevet er flow en tilstand, hvor man er totalt opslugt af en given aktivitet, og dermed er 100 % tilstede i nuet. Mange forbinder flow med følelsen af tilfredshed, mening, styrke og lykke – bare for at nævne nogle. Derfor er det åbenlyst, at det at leve i nutiden er helt fundamentalt for vores velbefindende.

Hvis vi kun lever i nutiden risikerer vi dog, at vi også kun prøver at opfylde vores umiddelbare behov. Dermed glemmer vi at tænke fremadrettet. Med andre ord tænker vi kortsigtet, og mange af vores beslutninger vil være bestemt heraf. Står valget eksempelvis mellem at spise en kage eller ej, vil valget ofte falde på kagen, fordi den giver umiddelbar nydelse, og vi ignorere de langsigtede konsekvenser.

Så hvordan fordeler jeg min tid mellem fortid, nutid og fremtid?

Det kan være meget individuelt hvilken fordeling der passer bedst til en. Men lige meget hvad, er vi nødt til at fordele vores fokus udover alle 3 perioder. I bestemte situationer kan det være en stor fordel, kun at fokusere på en af dem. Det kan eksempelvis være i en målsætningsproces, hvor det er vigtigt at se fremadrettet. Generelt set er det dog et stort problem, hvis vi undlader at fokusere på alle 3 tider. Vi er rigtig gode til at glemme nutiden, og jeg vil derfor gerne slå et slag for, at vi husker denne frem for alt.

Som en lille øvelse kan du tænke over følgende:

Hvilken tid befinder jeg mig hovedsageligt i? Læg mærke til hvor du befinder dig, og tænk så over, om du kunne have gavn af at sprede dit tidsfokus lidt mere ud.