Accepter din frustration!

Kender du det at være frustreret, skuffet eller irriteret over dig selv, andre, omverdenen eller måske bare generelt uden at vide hvorfor? Vil du gerne have nogle redskaber til at få bugt med disse følelser, så de ikke ødelægger resten af din dag, uge eller måned? Så læs med her.

Vi kender alle følelsen af at være frustreret over et eller andet. Det er en tilstand som umiddelbart har en negativ indvirkning på os, og hvis vi fokuserer på den – ja så vokser den, og kommer til at fylde mere og mere i vores bevidsthed. Det kan gå ud over vores energi, produktivitet og gode humør.  Derudover kan vi virke vrisne og sure overfor vores omgivelser.

Accept - EN-Coaching

Når vi oplever denne tilstand har vi overordnede 4 muligheder

 1. Vi kan lade være at gøre noget, og lade følelsen tage over og vokse
 2. Vi kan bruge følelsen som et signal til, at tage handling på det der frustrerer os
 3. Vi kan acceptere følelsen, og bruge den som et signal til, at vi skal at tage handling på det der frustrere os
 4. Vi kan acceptere følelsen, og omgivelsernes tilstand som de er

Mulighed 1
Jeg vil ikke anbefale mulighed 1, i så fald ender vi bare med at blive sure og gnavne. Dog er der rent faktisk mange af os, der vælger denne løsning. Det kan skyldes, at vi simpelthen er vant til at reagere, og føle på en given måde i bestemte situationer. Vi har altså en vane eller en regel der siger: Når X eller Y sker, så føler jeg Z. Det er blevet en vane, fordi vi har gennemgået processen tilpas mange gange, så nu foregår det hele i underbevidstheden, og vi opdager faktisk slet ikke hvad der sker. Det eneste vi kan mærke er frustrationen eller en anden negativ følelse.

Mulighed 2
Et bedre valg er mulighed nummer 2. Her registrerer vi den negative følelse, of bruger den som et signal til at handle. Først skal vi finde ud af, hvorfor vi er frustrerede. Når det er gjort, kan vi gå til ”frustrationskilden”, og ændre det der i virkeligheden påvirker os. Når vi har ordnet det, så burde vi have fjernet grunden til de negative følelser. Nogle gange kan det dog være svært at ændre tingenes tilstand når man er frustreret eller uengageret, fordi man i en sådan tilstand ikke udnytter sine ressourcer optimalt. Forestil dig eksempelvis, at du skal overbevise en kollega om at hjælpe dig med en opgave. Tror du, at du har mest succes med dette i en tilstand, hvor du er negativ og frustreret, eller en tilstand hvor du er rolig og afklaret?

Mulighed 3
Bruger vi i stedet mulighed 3, så registrerer vi ikke blot den negative følelse, men vi accepterer også at den er der. Dermed er vi frie for at bruge energi og tid på den, og lade den styre vores handlinger. Selvom vi accepterer den, betyder det ikke, at vi ikke fortsat vil ændre det, der i første omgang var årsagen til frustrationen. Nu kan vi blot handle med sindsro og overskud.

Mulighed 4
Det er ikke altid, at vi har mulighed for at ændre det der frustrere os. Det kan f.eks. være en samfundstendens eller en hændelse fra fortiden, som vi altså ikke kan gøre noget ved. I disse situationer er det bedste vi kan gøre, at acceptere følelsen af, at det er sådan vi har det. Et godt eksempel på dette, er kø på motorvejen. Vi kan enten bruge mulighed 1, og forsætte med at blive frustreret over køen indtil vi sidder og hamrer næverne i rattet. Eller vi kan bruge mulighed 4, acceptere at der er kø, lade det ligge og sætte noget godt musik eller en lydbog på anlægget.

Det at kunne acceptere tingenes tilstand er altså vigtigt, ligegyldigt om vi har magt til at ændre situationen eller ej.

Hvorfor bliver vi i det hele taget frustreret?

Vi bliver frustrerede når noget ikke stemmer overens med vores forventninger. Vi har altid en forventning til hvordan verden skal se ud, hvordan mennesker bør opføre sig, eller hvordan vi selv agerer i forskellige situationer. Ofte lægger vi også planer, og vores forventning er selvfølgelig at planen kan overholdes. Eksempelvis havde jeg er en plan om at være hjemme til aftensmad forleden, men grundet kø på motorvejen blev jeg en time forsinket. En plan er altså også en forventning. Alle disse forventninger kan symboliseres ved en forventningslinje, som vist nedenfor.

Forvetningslinje

Når vi eksempelvis bliver frustrerede, irriteret eller skuffet, så skyldes det, at virkeligheden ikke lever op til vores forventninger. Vi befinder os altså under forventningslinjen. Du har måske også prøvet at befinde dig over linjen, og i så fald har du måske oplevet glæde og begejstring. Vores forventninger er altså en vigtig faktor i forhold til vores tilstand.

Hvordan lærer jeg at acceptere frustrationen?

Når vi så befinder os under forventningslinjen, og er i en frustrerende tilstand, hvor vi mest af alt har lyst til at tæve vores knytnæver ned i en pude gentagne gange, så er det vi kan bruge værktøjet ”accept”. Du har måske hørt sætningen ”den der føler det har problemet”. Og der er noget om snakken, for sidder du og er sur og tvær, fordi du er frustreret over noget en kollega har gjort, så kan du ikke ændre på det faktum at vedkommende har gjort det. Så kan du vælge at forsætte med at være sur, eller acceptere det (og måske acceptere at personen nu engang er sådan) og komme videre (mulighed 4). Måske kan du konfrontere kollegaen, og dermed undgå lignende situationer i fremtiden (en blanding af mulighed 3 og 4).

Herunder ses vores forventningslinje, nu tilført en acceptlinje, som illustrerer om vi befinder os over eller under vores forventning. Hvis vi eksempelvis befinder os midt på acceptlinjen, og dermed er under forventning, og derfor garanteret er frustreret over et eller andet, så kan vi via accept komme op over forventningslinjen igen. Med andre ord, så afstemmer vi vores forventninger med virkeligheden.

Acceptmodel, EN-Coaching

Men hvordan accepterer vi, sådan helt konkret?

Da det hele foregår i vores eget hoved, er det også der vi skal finde løsningen. Tilegner vi os specielle tankemønstre og overbevisninger, så vil vi opleve at vores kapacitet til at acceptere, og udnytte vores interne ressourcer fuldt ud, vokser markant.

Disse overbevisninger eller globale sandheder om man vil, som jeg vil nævne herunder, at altså overbevisninger man kan tage til sig og huske på i situationer, hvor virkeligheden ikke lever op til forventningerne. Det har endvidere vist sig, at mange personer som er førende indenfor deres faglige felt, og som vi generelt anser for at være succesfulde, rent faktisk har tilegnet sig disse tankemønstre. De hjælper endda ikke bare til, at vi kan acceptere situationerne, men også at vi kan udnytte vores fulde potentiale.

Jeg er overbevist om, at hvis du tilegner dig en eller flere af nedenstående overbevisninger, og gør dem til en vane, så vil du opleve meget mere balance i livet. Måske har du allerede en eller flere af dem inkorporeret i dit liv i dag, men så kan listen hjælpe til at øge din selvindsigt.

 1. Det er, hvad det er. Accepter det!
  Den siger sig selv. Hvis skaden er sket, så accepter det og kom videre. Græd ikke over spildt mælk!
 2. Du har et valg!
  Du har altid et valg, selv når du føler at du ikke har. Selvfølgelig har alle valg konsekvenser, men her skal du lære at acceptere konsekvenserne.
 3. Du behøver ikke at gøre noget for at være ok!
  Tilegn dig den overbevisning, at du er ok som du er, og du ikke behøver rede verden for at være ok (meget høje forventninger til en selv). Accepter dig selv.
 4. Alt du kan gøre er dit bedste, resten er ikke op til dig!
  Der vil ofte være faktorer som du ikke har indvirkning på. Accepter at der er ting uden for din kontrol.
  Eksempelvis har du ikke kontrol over hvad andre føler, det eneste du kan gøre er dit bedste, og hvis andre ikke får det bedre at det, så er det ikke din skyld. Accepter det.
 5. Alle (inkl. dig selv) gør altid det bedste de kan, med de ressourcer de har
  Når du bliver frustreret over at andre mennesker, der gang på gang ikke lever op til dine forventninger, så tænk på at de gør det bedste med de interne og eksterne ressourcer de har til rådighed. Når du ser en person som eksempelvis er voldelig, sur eller meget irriterende, så er det ikke fordi de er sure på dig, men fordi de har en historie og en hverdag, som ligger under deres forventningsniveau. Lær at acceptere dette.
 6. Livet er virkelig en gave – værdsæt det!
  Husk at vi kun lever en gang. Vil du virkelig bruge din dyrebare tid på negative følelser?
 7. Kærlighed er det vigtigste!
  Hvis du fokuserer på kærlighed, er det meget svært at blive frustreret over tilværelsen. Det er altså nemt at kunne acceptere hændelser, som man ellers ville finde frustrerende.
 8. Hvis du gør det, du naturligt holder af og nyder, så vil du blive lykkeligere. De resultater du ønsker vil følge efter, og tingene vil udvikle sig godt.
  Som mennesker bekymrer vi os meget, ofte for meget. Vi skal selvfølgelig ikke bare ligge på sofaen hele dagen, hvis vores yndlingsbeskæftigelse er tv-kiggeri. Vi skal finde det der virkelig gør os lykkelige, og når vi har fundet det, vil vores energiniveau og produktivitet stige i takt hermed.
 9. Jeg kan lære alt. Hvis jeg støder på udfordringer fordi der er noget jeg ikke kan, så er det bare fordi jeg ikke har brugt tid på at lære det endnu.
  Dette er en jeg selv har brugt rigtig meget. Når jeg støder på udfordringer, og ting jeg ikke kan finde ud af, har jeg meget let ved at blive frustreret. Men stort set ingen kan finde ud af noget første gang de prøver. Denne overbevisning giver mig selvtillid, og mod på at tage nye udfordringer op, samtidig med at jeg accepterer at jeg ikke kan finde ud af det i starten.
 10. Alt sker af en grund – find ud af hvad du kan lære af situationen
  Denne overbevisninger ligger meget op af det der hedder reframing. Alt hvad verden smider i vores retning, kan vi bliver frustrerede over, eller vi kan tænke at det sker af en grund – vi skal bare lige finde grunden. Tænk over de positive ting du får ud af situationen.

Men er det så ikke ok at være frustreret?

Jo, selvfølgelig er det helt ok at blive frustreret, irriteret, skuffet osv. Det er faktisk rigtig godt, at vi kan mærke det. Det er et signal til os om, at der er en ubalance, og vi skal gøre noget ved det. Men hvis den negative følelse påvirker vores tilstand så meget, at det går ud over vores generelle humør, produktivitet, medmenneskelighed m.fl., så er det sjældent det værd at beholde følelsen. Derfor er det så vigtigt at have redskaber til at takle situationer, hvor virkeligheden ligger og roder et eller andet sted under vores forventninger.

Slutbemærkning:

Husk at det du fokuserer på er også det du føler. Så fokuserer du på alle de negative ting i verden, så føler du også dette. Fokuserer du dermed på alle de gode ting, så føler du dette. De 10 overbevisninger, kan udover at hjælpe dig med accept, hjælpe med at fokusere på de gode ting i livet.