Den Ultimative Målsætningsguide – Få e-bogen helt gratis!

De fleste af os er ikke bevidste når vi sætter mål, hvilket resulterer i at målene bliver meget uspecifikke og dermed uhåndgribelige. Ofte har vi endda en masse mål, som vi dybest set ikke er motiverede for at opnå. De er med til at give os dårlig samvittighed, når vi bliver ved med at udskyde dem, fordi vi i virkeligheden ikke er interesserede nok.

Jeg har selv været rigtig dårlig til at sætte mål, hvilket har resulteret i en hel masse uspecificerede ting jeg gerne ville opnå, blot med det resultat at jeg mistede fokus og derfor realiserede absolut ingen af dem. Dette efterlod mig med en følelse af dårlig samvittighed, og af at have spildt min tid.
Det har jeg taget til efterretning, og derfor skrevet denne korte bog, som giver dig en udførlig guide til at sætte klare mål, og fokusere på dem du virkelig er motiveret for at nå.

Jeg synes målsætning er så utrolig vigtigt, da de giver os en retning for vores liv. Jeg ser mål, som fundamentet til at få det liv vi går og længes efter. Når målene er sat, er lykken selvfølgelig ikke gjort. Herefter skal der tages handling, og for at kunne tage handling er det godt at have en strategi. Men hvis ikke vi har klare mål, så ved vi ikke hvilke handlinger vi skal tage, og hvilke strategier der virker bedst.

 

“A goal properly set is halfway reached.” – Zig Ziglar

 

6 gode grunde til at sætte mål systematisk:

  • Mål skaber fokus
  • Mål hjælper os med at undgå overspringshandlinger
  • Mål skaber mere energi og fremmer vores præstationsevner
  • Mål skaber udholdenhed
  • Mål giver os motivation og mulighed for tilfredsstillelse
  • Mål giver os en mening med tilværelsen
Ja tak – Send bogen til mig